Ano. Technické potápění je již velmi komplexní potápění s řadou lahví a rúznými dýchacími směsmi, jako je vzduch, EAN (Nitrox), kyslík nebo Helium. Bylo tedy nezbytné toto do aplikace zakomponovat již v samotném základu.